Strefa Kierowcy

Informacje przydatne dla użytkowników pojazdów ALD Automotive

Dział Obsługi Klienta 

+48 22 465 68 80
pl-frontoffice@aldautomotive.com  

Assistance 

Pomoc w nagłych sytuacjach na drodze oraz w przypadku zaistnienia problemów technicznych z samochodem poza godzinami pracy Działu Obsługi Klienta. Czynny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
+48 22 465 68 80  

Wyjazd za granicę  

W przypadku wyjazdu samochodem służbowym za granicę konieczne jest posiadanie poniższych dokumentów:

 • Kraje należące do Unii Europejskiej
  • Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
 • Pozostałe kraje:
  • Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
  • Zielona karta

Prośbę o wystawienie dokumentów należy wysłać na adres pl-frontoffice@aldautomotive.com oraz do wiadomości menadżera floty, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Powyższa prośba powinna zawierać następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu
 • imię i nazwisko Użytkownika pojazdu
 • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • termin wyjazdu
 • kraje, przez które będzie przebiegała podróż
 • miejsce docelowe
 • numer telefonu komórkowego
 • adres e-mail.

Reklamacje

+48 22 46 56 352
reklamacje@aldautomotive.com
 

Aktualna lista stacji benzynowych:

BP
ORLEN
SHELL
 

Ważne dokumenty:

Przewodnik Użytkownika
Instrukcja Zwrotu Pojazdu
Przewodnik Zwrotu Samochodów Osobowych
Przewodnik Zwrotu Samochody Dostawcze
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Protokół zdawczo - odbiorczy
Protokół zwrotu pojazdu
Druk zgłoszenia szkody w AIG + Oświadczenie Dane osobowe
Regulamin użytkowania kart paliwowych BP
Regulamin użytkowania kart paliwowych ORLEN
Regulamin użytkowania kart paliwowych SHELL
Regulamin korzystania z platformy PROACTIVE

Kontakt
+48 22 465 68 80