dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu:

ALD Automotive Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101a 
04-041 Warszawa

NIP: 525-21-92-243
Regon: 016814865
KRS: 0000056876

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 465 68 80
e-mail: pl-frontoffice@aldautomotive.com

Dział Handlowy
tel.: +48 22 465 63 90
e-mail: warszawa@aldautomotive.com

Biuro
fax +48 22 465 63 66
e-mail: biuro@aldautomotive.com 

Reklamacje
W celu złożenia reklamacji skorzystaj z formularza kontaktowego
lub adresu e-mail: reklamacje@aldautomotive.com 

Kontakt
+48 22 465 68 80