Aktualności

09sty

ALD OGŁASZA PROPOZYCJĘ NABYCIA LEASEPLAN

ALD OGŁASZA PROPOZYCJĘ NABYCIA LEASEPLAN
  • ALD OGŁASZA PODPISANIE POROZUMIENIA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) W SPRAWIE NABYCIA 100% AKCJI LEASEPLAN OD KONSORCJUM, KTÓREGO LIDEREM JEST TDR CAPITAL.
  • PROPONOWANE PRZEJĘCIE LEASEPLAN ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 4,9 MLD EUR1 ZOSTAŁOBY PRZEPROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I UDZIAŁÓW.
  • Z CHWILĄ FINALIZACJI, KTÓREJ REALIZACJĘ PRZEWIDUJE SIĘ DO KOŃCA 2022 ROKU, SOCIETE GENERALE BYŁABY WŁAŚCICIELEM OK. 53% UDZIAŁÓW „NewALD”, A AKCJONARIUSZE LEASEPLAN POSIADALIBY 30,75% UDZIAŁÓW2.
  • SOCIETE GENERALE ZOBOWIĄZAŁABY SIĘ DO POZOSTANIA AKCJONARIUSZEM WIĘKSZOŚCIOWYM „NewALD” W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ.
  • „NewALD” ZOSTAŁOBY WIODĄCYM GLOBALNYM GRACZEM NA RYNKU MOBILNOŚCI O SILNEJ POZYCJI UMOŻLIWIAJĄCEJ ZARÓWNO OBJĘCIE ROLI LIDERA W TRANSFORMACJI CYFROWEJ BRANŻY, JAK I WYKORZYSTANIE WZROSTU W SEKTORZE MOBILNOŚCI.
  • DZIĘKI EFEKTOWI SKALI I SYNERGIOM „NewALD” WYGENEROWAŁABY DLA AKCJONARIUSZY ISTOTNĄ WARTOŚĆ.

 

LeasePlan pod względem rozmiaru floty jest jedną z wiodących firm działających na rynku zarządzania flotą i mobilności (flota ogółem wynosi 1,8 mln3 pojazdów). Jej globalna i szeroka oferta sprawia, że idealnie wpasowuje się w proces transformacji branży realizowany przez ALD.

Przewiduje się, że proponowane połączenie ALD i LeasePlan w „NewALD” charakteryzować się będzie wysokim poziomem synergii i zapewni możliwość wykorzystania uzupełniających się potencjałów obu firm. Jako wiodący gracz na światowym rynku mobilności „NewALD” byłaby w stanie wykorzystać szybki wzrost, jakim charakteryzuje się ten rynek, który napędzają silne megatrendy obejmujące:

  • przejście z posiadania na własność w kierunku użytkowania w obszarach: B2B, B2C oraz B2E4,
  • opartą na danych, cyfrową transformację sektora mobilności,
  • przechodzenie na zeroemisyjną i zrównoważoną mobilność.

Transakcja ta stanowiłaby istotną zmianę, stawiającą „NewALD” na ścieżce ku długoterminowemu rozwojowi floty na poziomie przynajmniej 6% w ujęciu rocznym, po finalizacji integracji. Celem „NewALD” byłaby poprawa wskaźnika kosztów do dochodów5 do ok. 45% do roku 2025, co potwierdziłoby jej pozycję jako najlepszej w swej klasie firmy w branży. Przewiduje się, iż transakcja pozwoli wygenerować synergie operacyjne i zakupowe na poziomie 380 mln EUR w ujęciu rocznym przed opodatkowaniem.

 

1 W oparciu o stawkę 12,12 EUR za akcję dla ALD (średnia cena ważona wolumenem (VWAP) na giełdzie Euronext w okresie od 28 września 2021 r. do 27 października 2021 r.; data publikacji komunikatu prasowego po rozmowach potwierdzających dotyczących potencjalnego połączenia przeprowadzonych po zamknięciu rynku) i z wyłączeniem warrantów

2 Z 12-miesięcznym okresem lock-up. Potencjalny dalszy wzrost o ok. 2% po wykonaniu praw z warrantów.

3 Z wyłączeniem LeasePlan Australia i LeasePlan Nowa Zelandia, które zostały sprzedane na rzecz SG Fleet z dniem 1 września 2021 r.

4 B2E – Business to Employee

5 Sposób obliczenia: Koszty stałe ogółem/Marża brutto (z wyłączaniem wyniku ze sprzedaży używanych samochodów i kosztu ryzyka)