CSR, compliance i polityka antykorupcyjna

COMPLIANCE I POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

ALD Automotive Polska, będąc częścią Grupy Societe Generale, stosuje jednolite podejście i standardy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. ALD Automotive Polska przeprowadza dokładną analizę i właściwie weryfikuje kontrahentów.

ALD Automotive Polska wspiera walkę z korupcją, płatną protekcją, oszustwami i wymuszeniami poprzez wdrożenie Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Antykorupcyjnego oraz regularne szkolenia personelu.

ALD Automotive Polska kieruje się Kodeksem postępowania Grupy SG oraz Kartą Zrównoważonego Wykorzystywania Zasobów Grupy SG w ramach swojej działalności i w kontaktach z kontrahentami.

Ściągnij i zapoznaj się z Kodeksem postępowania Grupy SG

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

ALD Automotive Polska w październiku 2023 roku otrzymała certyfikat potwierdzający zaangażowanie spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dzięki uzyskaniu Platynowego Medalu ALD Automotive Polska dołączyła do grona 1% najwyżej ocenionych firm.

Ecovadis_Certificate_2023

Jako międzynarodowa spółka zajmująca się motoryzacją, dokładamy wszelkich starań by ograniczyć zużycie paliwa, a tym samym emisję CO2.

W tym celu oferujemy naszym Klientom narzędzia pozwalające ocenić wpływ wybranych modeli samochodów na środowisko. 

Proponujemy takie narzędzia jak:

My ALD portal – jest to portal internetowy dedykowany dla fleet managerów i użytkowników pojazdów. Portal umożliwia sprawdzenie
- zużycia paliwa danego modelu samochodu
- emisji CO2 danego modelu samochodu 

Zachęcamy naszych klientów  do wyboru modeli samochodów, które są bardziej przyjazne dla środowiska (na przykład samochodów hybrydowych) zarówno lokalnie jak i globalnie. Klienci zainteresowani wypróbowaniem pojazdu hybrydowego mogą skorzystać z naszych pojazdów udostępnianych w ramach najmu krótkoterminowego, których pulę regularnie powiększamy o nowe  samochody hybrydowe.

Więcej informacji na temat działań na poziomie grupy ALD zmierzających do ograniczenia emisji C02, możesz znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.aldautomotive.com/lp/white_paper_download/fuelvehicles0417/index#Body 

Podejmujemy także działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze, organizując dla zainteresowanych klientów Szkoły Bezpiecznej Jazdy, które pozwalają na zmniejszenie liczby wypadków.  

Poniżej link do naszej globalnej broszury, która na podstawie statystyk pokazuje potrzebę zwiększania świadomości zachowania bezpieczeństwa na drodze wśród kierowców:
https://www.aldautomotive.com/lp/white_paper_download/futureofsafety0617/index 

Dodatkowo, w celu ograniczenia zużycia papieru, proponujemy naszym Klientom korzystanie z faktur elektronicznych (e-faktur). Obecnie zdecydowana większość naszych Klientów zdecydowała się na takie rozwiązanie.

Każdy z naszych pracowników dokłada starań, aby wykorzystywać zasoby oszczędnie i uwzględniać w podejmowaniu decyzji aspekty związane z ochroną środowiska. Promujemy wśród pracowników. działania zmierzające do ograniczenia wpływu naszej codziennej aktywności na środowisko. Dotyczą one w szczególności:
- oszczędzania papieru
- segregacji śmieci

ALD Automotive zachęca swoich partnerów i dostawców do takiego samego zaangażowania w ochronę środowiska.

Wszystkich klientów i dostawców zainteresowanych naszymi rozwiązaniami z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) serdecznie zapraszamy do kontaktu.