My ALD


Zarządzanie pojazdem on-line

My ALD jest nowoczesnym portalem dedykowanym dla Klientów ALD Automotive. Platforma wyposażona jest w narzędzia, które wspierają zarządzanie flotą. 


System umożliwia m.in. dostęp do:

 • danych o użytkowanych pojazdach,
 • szczegółowych informacji o kontraktach,
 • aktualizacji przebiegu pojazdów,
 • raportów obejmującyh:
  • koszty wynajmu
  • koszty refakturowane
  • transakcje paliwowe
  • stan floty
  • odchylenia przebiegu rzeczywistego od zakontraktowanego
  • zestawienia na potrzeby IRFS16

Zaloguj się do My ALD i korzystaj w łatwiejszy sposób z usług ALD Automotive!