strefa klienta Full Service Leasing

Biuro Obsługi Klienta 

+48 22 699 99 99
bok@aldautomotive.com  

Assistance 

Pomoc w nagłych sytuacjach na drodze oraz w przypadku zaistnienia problemów technicznych z samochodem poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta. Czynny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
+48 22 699 99 99 

Wyjazd za granicę  

W przypadku wyjazdu samochodem służbowym za granicę konieczne jest posiadanie poniższych dokumentów:

 • Kraje należące do Unii Europejskiej
  • Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
 • Pozostałe kraje:
  • Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
  • Zielona karta

Prośbę o wystawienie dokumentów należy wysłać na adres bok@aldautomotive.com oraz do wiadomości menadżera floty, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Powyższa prośba powinna zawierać następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • imię i nazwisko Użytkownika pojazdu,
 • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • termin wyjazdu,
 • kraje, przez które będzie przebiegała podróż,
 • miejsce docelowe.

Reklamacje

reklamacje@aldautomotive.com
 

Aktualna lista stacji benzynowych:

BP
ORLEN
SHELL
 

Ważne dokumenty

Przewodnik Użytkownika
Instrukcja Zwrotu Pojazdu
Przewodnik Zwrotu Samochodów Osobowych
Przewodnik Zwrotu Samochody Dostawcze
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Protokół zdawczo-odbiorczy
Protokół zwrotu pojazdu
Druk zgłoszenie szkody
Wzór Indywidualnej Umowy Leasingu
Wzór Indywidualnej Umowy świadczenia usług dodatkowych
Regulamin użytkowania kart paliwowych BP
Regulamin użytkowania kart paliwowych ORLEN
Regulamin użytkowania kart paliwowych Shell
Regulamin korzystania z platformy PROACTIVE

Ubezpieczenie

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych UFG i PBUK
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Ogólne Warunki Ubezpieczenia w ruchu zagranicznym
Informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Informacje o Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów
Informacje o Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym
Ankieta badania potrzeb dla ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków