Strefa Klienta ideALDrive

Biuro Obsługi Klienta 

+48 22 699 99 99
bok@aldautomotive.com   

Assistance 

Pomoc w nagłych sytuacjach na drodze oraz w przypadku zaistnienia problemów technicznych z samochodem poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta. Czynny 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
+48 22 699 99 99  

Wyjazd za granicę  

Dozwolone jest korzystanie z Pojazdu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii. W przypadku wyjazdu za granicę, na życzenie Najemcy, ALD Automotive Polska może wystawić za dodatkową opłatą upoważnienie do korzystania z Pojazdu w ruchu zagranicznym na potrzeby potencjalnych kontroli organów administracyjnych lub porządkowych. Prośbę o wystawienie dokumentów należy wysłać na adres bok@aldautomotive.com, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. 

Powyższa prośba powinna zawierać następujące dane:

  • numer rejestracyjny Pojazdu,
  • imię i nazwisko Najemcy lub Użytkownika Pojazdu,
  • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
  • termin wyjazdu,
  • kraje, przez które będzie przebiegała podróż,
  • miejsce docelowe. 

Korzystanie z Pojazdu poza granicami państw należących do Unii Europejskiej oraz poza terytorium Szwajcarii albo Norwegii, nie podlega ubezpieczeniu. Wszelkie szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z Pojazdu poza granicami państw należących do Unii Europejskiej oraz poza terytorium Szwajcarii lub Norwegii, pokrywa Najemca.

Reklamacje

reklamacje@aldautomotive.com
 

Ważne dokumenty

Przewodnik Użytkownika ideALDrive
Przewodnik Zwrotu Pojazdów ideALDrive
Protokół Wydania Pojazdu
Protokół Zwrotu Pojazdu
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Druk Zgłoszenia Szkody
Regulamin korzystania z platoformy PROACTIVE

Ubezpieczenie

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym
Informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Informacje o Ubezpieczeniu Casco Pojazdów Lądowych
Informacje o Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów
Informacje o Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym
Ankieta badania potrzeb dla ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Kontakt
+48 22 699 99 99