Zgłoszenia ODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) w celu złożenia Żądania (zidentyfikowanego oświadczenie osoby, której dane dotyczą, o woli skorzystania z prawa jej przysługującego zgodnie z RODO wraz z informacją o przedmiocie Żądania) ALD Automotive udostępnia Żądającym następujące kanały komunikacji: 

  • pisemnie – mail na adres bok@aldautomotive.com lub poczta tradycyjna (ALD Automotive Polska Sp. z o.o. ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa)
  • osobiście w siedzibie ALD Automotive – w odrębnym piśmie

Uprzejmie prosimy o wskazanie w Żądaniu Państwa statusu w relacji z ALD (np. klient indywidualny, użytkownik pojazdu, reprezentant klienta, pracownik dostawcy) oraz nazwy podmiotu, z którym są Państwo związani. Podanie wymienionych danych jest dobrowolne, niemniej przyspieszy obsługę Państwa Żądania.