Od czego zacząć?

Twoja firma zdecydowała się niedawno na wprowadzenie programu redukcji emisji CO2, a Ty, jako manager floty, otrzymałeś zadanie wdrożenia go w życie.

W odpowiedzi na prośby managerów flot, którzy znaleźli się w takiej samej sytuacji jak Ty, przedstawiamy wypróbowaną i przetestowaną strategię, która ułatwi Ci zadanie. Bazując na zbiorowej wiedzy i doświadczeniu wielu menedżerów flot i naszych ekspertów, którym udało się wprowadzić programy redukcji CO2 w życie, przedstawiamy Ci mapę drogową procesu, który rozpoczynasz.

Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z rzeczywistymi celami firmy na najbliższe lata. Jakie są cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i jak zamierzasz je mierzyć? Ile EV zostało już wprowadzonych do floty, a ile będzie w przyszłości? Jakie źródła energii elektrycznej masz do dyspozycji? Czy wykorzystanie pojazdów we flocie jest zoptymalizowane lub w jaki sposób planujesz zoptymalizować ilość pokonywanych kilometrów? Czy dla pracowników przewidziano również inne rozwiązania mobilności, takie jak rowery, czy karty miejskie? Po uzyskaniu takiego rozeznania, planowanie strategii będzie mniej skomplikowanym procesem.

Zrozumienie szerszego kontekstu, zapoznanie się z trendami rynkowymi

Następnie pomocne może być zrobienie kroku wstecz i przyjrzenie się temu, co dzieje się w szerszym kontekście transportowym w zakresie regulacji, opodatkowania i subsydiów - elementów pozostających poza Twoją kontrolą, ale tworzących środowisko biznesowe w jakim działasz. Różni się ono znacznie w zależności od kraju i regionu. W najbardziej rozwiniętych krajach (pod względem przejścia na bardziej ekologiczną gospodarkę) już teraz wprowadzane są regulacje mające na celu egzekwowanie neutralności węglowej do 2025 r. i ograniczenie stosowania pojazdów z silnikami spalinowymi, przy tym przewiduje się zakaz stosowania silników wysokoprężnych i wysokie opłaty za ich używanie. W związku z tym, producenci pojazdów są naciskani do zmniejszenia własnych emisji CO2, w niektórych przypadkach nawet o 55% do 2030 roku, z potencjalnymi karami sięgającymi miliardów euro. Dzięki temu badania i rozwój w zakresie ekologicznych układów napędowych są coraz bardziej zaawansowane i już teraz pojawiają się bardzo atrakcyjne modele pojazdów elektrycznych. Ponadto coraz szersza świadomość ekologiczna i trend „gospodarki współdzielenia” (shared economy) wpływa na preferencje kierowców, którzy szukają elastycznych i ekologicznych form mobilności.

Ustalenie poziomu odniesienia, analiza obecnej floty

Teraz, gdy jesteś już w pełni świadomy zarówno tego, do czego dąży Twoja firma, jak i szerszego kontekstu, w którym działasz, ważne jest, abyś stworzył jasny obraz tego, gdzie Twoja firma znajduje się obecnie, tak abyś ustanowił punkt odniesienia, w stosunku do którego będziesz mógł zmierzyć przyszłe postępy.

Potrzebny Ci będzie szczegółowy przegląd aktualnego składu floty, aby można było dokonać teoretycznych szacunków oraz analiza danych historycznych, aby uzyskać jak najprawdziwszy obraz aktualnego poziomu emisji CO2. Po drodze będziesz musiał przekonwertować historyczne dane NEDC na WLTP, stworzyć mapę emisji według regionów i określić realistyczne możliwości redukcji, w oparciu o dojrzałość twojego kraju. Samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe stanowią obecnie 15% całkowitej emisji CO2 w UE.

Sprawdź, jakie opcje są dla Ciebie dostępne

Kolejnym logicznym krokiem jest sprawdzenie, gdzie masz pole do manewru w ramach obecnego stanu floty i obecnych potrzeb. Pamiętając, że zarządzanie zmianą to złożony proces, do które trzeba być świetnie przygotowanym i odpowiedzieć sobie na szereg pytań. Jakie są obecne zachowania kierowców i w jaki sposób korzystają z pojazdów? Czy praca w domu będzie miała wpływ na wymagania dotyczące mobilności? Jaka jest sytuacja w obszarze infrastruktury do ładowania aut w domu lub w biurze? Czy istnieje możliwość zmiany układu napędowego, z wysokoprężnego lub benzynowego na elektryczny lub hybrydowy? Czy można wybrać bardziej wydajne modele? Czy możliwe jest ograniczenie wielkości floty, wielkości pojazdów lub przejście części floty na ekologiczne układy napędowe? Jak duże są możliwości wprowadzenia programów eko-drivingu w celu podniesienia świadomości kierowców i zapewnienia im w tym kierunku szkoleń? Czy alternatywne formy mobilność, takie jak rowery, car sharing lub budżet mobilności mogą być uwzględniona w polityce mobilności (polityce samochodowej)? I czy masz wsparcie działu kadr w promowaniu zmiany sposobu myślenia i zachowania użytkowników aut służbowych?

Poznaj swoich kierowców

Proces zmiany zaplanuj krok po kroku, rozpoczynając od kierowców, których sposób wykorzystania auta najbardziej pasuje do aut elektrycznych. Aby zrozumieć potrzeby kierowców warto przeprowadzić wśród nich ankiety, które pozwalają zrozumieć jak dużo jeżdżą, jakie trasy pokonują najczęściej, czy są chętni na przesiadkę do elektryka, czy w miejscu, gdzie mieszkają da się im zapewnić ładowarkę (i wiele innych). Dzięki temu możesz określić grupy kierowców (profilowanie) i dla każdej z nich wybrać optymalny rodzaj napędu pojazdów. W komunikacji z kierowcami i wewnętrznymi interesariuszami możesz posłużyć się modelowymi personami – przykładami użytkowników z danej grupy, które lepiej pozwolą zrozumieć, dlaczego dany typ pojazdu jest dla nich najlepszym rozwiązaniem.

Zarysuj swoją strategię, określ cele

Gdy dochodzisz do sformułowania strategii dopasowanej do indywidualnej sytuacji firmy, możesz czerpać inspirację z analizy alternatywnych scenariuszy i ich dopasowania do dojrzałości rynku w Twoim kraju oraz celów Twojej firmy. Wypróbuj scenariusze konserwatywne, umiarkowane i progresywne, aby zobaczyć, jakie dają rezultaty. Porozmawiaj z działami HR, zakupów i finansów o swoich oczekiwaniach i o tym, czy pokrywają się one z ich celami. I przede wszystkim, zidentyfikuj główne KPI, aby można było zmierzyć Twój postęp w stosunku do zidentyfikowanego wcześniej poziomu bazowego oraz postawionych celów. Niezależnie w jakim horyzoncie czasowym planujesz zmianę, jasna strategia jest niezbędna bez względu na czas.

Ustal zasady

Plan transformacji, cele i zasady sformalizuj w nowej polityce samochodowej/polityce mobilności. Transparentność zasad i dobra komunikacja pozwalają uniknąć nieporozumień i niezadowolenia. Miej na uwadze, że uwzględnienie pojazdów elektrycznych w polityce samochodowej może wymagać zmiany podejścia z ceny zakupu auta na ustalenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) jako podstawowego parametru doboru aut. Auta elektryczne są droższe w zakupie, ale tańsze w eksploatacji, dlatego nie wpisują się najlepiej do modelu bazującego jedynie na cenie zakupu.

Zaangażuj swoich kierowców

Jeśli strategia ma działać, musisz zaangażować swoich kierowców. Wiąże się to z transparentną komunikacją na temat nadchodzących zmian, odpowiadaniem na wszelkie pytania i rozwiewaniem wszelkich obaw. A co ważniejsze, musisz edukować i angażować swoich kierowców.

Sesje szkoleniowe i jazdy próbne pojazdami elektrycznymi są niezbędne, aby ułatwić przejście na elektryki. Aby ich zachęcić, należy uświadomić im niektóre korzyści płynące z jazdy samochodem elektrycznym - elektryki są przyjemne w obsłudze, zrywne a jednocześnie lepsze dla planety. Wszystko to pomoże wytworzyć bardziej pozytywne nastawienie.

Monitorowanie postępów, ciągłe doskonalenie

Ostatni krok w tej podróży obejmuje regularne monitorowanie postępów za pomocą wskaźników KPI. Będzie to oznaczało ponowne przeanalizowanie strategii, aby upewnić się, że jest ona nadal aktualna, zapewnia pożądane wyniki i jest aktualizowana w razie potrzeby (co najmniej raz w roku). Pamiętaj, że budujemy strategie w czasach, gdy sam rynek szybko się zmienia. To, co jest prawdziwe w 2022 roku, nie będzie koniecznie prawdziwe w 2023 roku, ale nadal musimy jak najlepiej wykorzystywać dostępne nam informacje.

W prezentacji, którą możesz pobrać klikając tutaj przedstawimy krok po kroku jak w praktyce zabrać się za planowanie transformacji floty.