usługi

Szeroki zakres rozwiązań

ALD Automotive oferuje szeroki zakres usług zapewniający pełną mobilność. Ich zakres i parametry mogą być elastycznie dobrane, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Zapewniamy pełną obsługę – od dnia zakupu pojazdu aż po jego sprzedaż.

Finansowanie
Finansowanie
Leasing operacyjny
Obsługa serwisowa
Obsługa serwisowa
Przeglądy i naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie
Kompleksowa oferta w zakresie OC/AC/NNW
Assistance
Assistance
Mobilność 24/7
Opony
Opony
Zakup, wymiana i przechowywanie
Karty paliwowe
Karty paliwowe
Bezgotówkowe zakupy paliwa
i usługi dodatkowe
Likwidacja szkód
Likwidacja szkód
Od zgłoszenia szkody
do naprawy pojazdu
Door to Door
Door to Door
Odbiór i podstawienie pojazdu
w umówionym miejscu i czasie
Raportowanie
Raportowanie
Szczegółowe informacje o flocie
Doradztwo
Doradztwo
Analiza i rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb