Obsługa serwisowa

ALD Automotive współpracuje z siecią sprawdzonych stacji obsługi, dzięki czemu pojazdy użytkowane przez naszych klientów utrzymane są w bardzo dobrym stanie technicznym. W ramach zryczałtowanej opłaty za obsługę techniczną pojazdu zapewniamy:

  • przeglądy okresowe – zgodnie z zaleceniami producenta
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wraz z zakupem części i materiałów eksploatacyjnych.

Korzyści:

  • wszystkie naprawy mechaniczne są realizowane w sieci współpracujących stacji obsługi,
  • dzięki znaczącej sile przetargowej ALD Automotive negocjuje z dostawcami atrakcyjne stawki i warunki serwisowania, z których korzystają klienci,
  • ścisła kontrola kosztów wykonywanych napraw i przeglądów - atrakcyjne warunki finansowe,
  • rozliczenia bezgotówkowe,
  • wsparcie techniczne specjalistów ALD Automotive.