Ubezpieczenie

ALD Automotive oferuje kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe, których zakres dopasowany jest do indywidualnych potrzeb klientów. Składki ubezpieczeniowe wliczone są w miesięczne raty.


Zakres świadczeń:

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie zgodnym z Ustawą.

AC – Auto Casco z opcją udziału własnego w szkodzie w celu obniżenia wysokości składki

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów za szkody osobowe wynikające z ruchu ubezpieczonego pojazdu.


Korzyści:

  • kompleksowy pakiet ubezpieczeń AC/OC/NNW,
  • płatność w stałych miesięcznych ratach - koszt ubezpieczenia wliczony w miesięczną opłatę,
  • elastyczna oferta - zakres świadczeń dopasowany do indywidualnych wymagań klienta.