contact details

ALD Automotive Polska Sp. z o.o.
Zajęcza 2B 
00-351 Warszawa

NIP: 525-21-92-243
Regon: 016814865
KRS: 0000056876

Front Office
+48 22 699 99 99
e-mail: bok@aldautomotive.com 

Office
e-mail: biuro@aldautomotive.com

 

Complaints
Use contact form or an e-mail: reklamacje@aldautomotive.com