Strefa fleet managera

Ważne informacje dla osób zarządzających flotą

Dział Obsługi Klienta 

+48 22 46 56 880
pl-frontoffice@aldautomotive.com  

Dział Sprzedaży

+48 22 46 56 390
warszawa@aldautomotive.com  

Wyjazd za granicę  

W przypadku wyjazdu samochodem służbowym za granicę konieczne jest posiadanie upoważnienia do prowadzenia samochodu służbowego. Potrzebę wystawienia upoważnienia prosimy zgłosić wysyłając e-mail na adres pl-frontoffice@aldautomotive.com podając:

  • numer rejestracyjny pojazdu
  • imię i nazwisko osoby kierującej
  • numer dowodu osobistego bądź paszportu (do niektórych krajów potrzebne będą numery obu dokumentów)
  • datę rozpoczęcia i zakończenia podróży
  • listę krajów, przez które będzie przebiegać trasa
     

Reklamacje

+48 22 46 56 352
reklamacje@aldautomotive.com
 

Aktualna lista stacji benzynowych:

BP
ORLEN
SHELL

Ważne dokumenty:

Wzór umowy indywidualnej leasingu
Wzór umowy indywidualnej świadczenia usług dodatkowych
Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym
Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco
Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków i na czas podróży
Ustawa o z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBU
Regulamin użytkowania kart paliwowych BP
Regulamin użytkowania kart paliwowych ORLEN
Regulamin użytkowania kart paliwowych SHELL
Regulamin korzystania z platformy PROACTIVE

Kontakt
+48 22 465 68 80