Raportowanie

ALD Automotive oferuje szeroki zakres raportów, które umożliwiają nadzorowanie i monitorowanie floty. Klienci otrzymują zbiorcze zestawienia, które ułatwiają analizę parametrów i kosztów użytkowanych pojazdów oraz ich optymalizację.

ALD Automotive oferuje:

  • raporty paliwowe,
  • raporty szkodowe,
  • szczegółowe raporty wynajmowanej floty,
  • załączniki do faktur w formacie XLS, CSV (CARMEN, SOFTRA, PASCOM).
     

Korzyści:

  • szybki dostęp do szczegółowych danych,
  • możliwość generowania raportów on-line,
  • tworzenie raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta,
  • przejrzysta i czytelna prezentacja informacji - łatwość analizy.