whistleblowing

W celu poinformowania o wystąpieniu (lub podejrzeniu) korupcji lub wyłudzenia, a także innego działania naruszającego prawo lub uzasadniony interes ALD, prosimy o kontakt na podany adres e-mail: pl-whistleblowing@aldautomotive.com.  ALD Automotive Polska gwarantuje poufność otrzymanych zgłoszeń.

Możesz również poinformować bezpośrednio Komitet ds. Oceny Zgłoszeń Sygnalistów składający się z niezależnych członków Zarządu Grupy SG wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem dedykowanego narzędzia SG Group służącego do zgłaszania naruszeń - bezpiecznej platformy zewnętrznej, która gwarantuje ochronę danych osobowych i ścisłą poufność informacji

Kontakt
+48 22 699 99 99