Aktualności

28kwi

Podpisanie Umowy Ramowej w sprawie nabycia Leaseplan

Podpisanie Umowy Ramowej w sprawie nabycia Leaseplan

Na początku roku ALD przekazało informację o zamiarze nabycia LeasePlan. 22 kwietnia 2022 r. kolejny ważny krok w kierunku stworzenia wiodącego, globalnego dostawcy usług w zakresie mobilności został osiągnięty. Podpisana została Umowa Ramowa.

Umowa Ramowa jest wiążącym porozumieniem, które potwierdza warunki transakcji przedstawione na początku tego roku. Jest to kluczowy krok umożliwiający obu stronom przygotowanie się do sfinalizowania transakcji. 

Aby zapewnić udaną integrację, ALD i LeasePlan utworzyły Biuro Zarządzania Integracją (Integration Management Office - IMO), które pracuje nad przygotowaniem połączenia obu podmiotów po sfinalizowaniu transakcji. Zamknięcie transakcji spodziewane jest do końca 2022 roku.

Więcej informacji dostępnych jest w komunikacie prasowym.